Yhteys­tie­dot

Ter­ve­tu­loa meille!

Yli­vies­kan Vapaa­seu­ra­kun­ta
Tori­ka­tu 3
84100 Yli­vies­ka

0400 948 946
mj.​kumpula@​kotinet.​com
www​.yli​vies​kan​va​paasrk​.com

Pos­ti

c/​o
Mark­ku J. Kum­pu­la
Kal­lion­tie 32 as 4
85500 Niva­la

Las­kut

c/​o
Jor­ma Haa­pa­kos­ki
Rau­ha­lan­tie 475
84650 Yli­vies­ka

Lah­joi­tuk­set

IBAN: FI24 5534 0520 0255 49
BIC: OKOYFIHH
vii­te: 644

Vas­tuu­hen­ki­löt

Kokous­vie­rai­lu­ja tms. kos­kien ota yhteyt­tä joh­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Mark­ku J. Kum­pu­laan ja muis­sa asiois­sa eri alo­jen vastuuhenkilöihin.

Joh­to­ryh­mä

Mark­ku J. Kum­pu­la
pas­to­ri, joh­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja
0400 948 946
mj.kumpula @ koti​net​.com

Jor­ma Haa­pa­kos­ki
joh­to­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­ja, rahas­ton­hoi­ta­ja, kir­jan­pi­tä­jä
050 4007 725
jorma.haapakoski @ koti​net​.com

Anni Kum­pu­la
joh­to­ryh­mä
040 960 8394