Videoi­ta

2023

Se läy­tyi ‑tapah­tu­ma Akus­tiik­ka 2022

2022

Jos haluat kat­soa tämän videon, sinun täy­tyy hyväk­syä You­Tu­be-video­pal­ve­lun eväs­teet. Näy­täm­me täl­lä sivus­tol­la sisäl­töä You­Tu­bes­ta, joka on kol­man­nen osa­puo­len tar­joa­ma pal­ve­lu. Hyväk­sy­mäl­lä eväs­teet pää­set kat­se­le­maan videoitamme.

You­Tu­ben tietosuojakäytäntö

Jos hyväk­syt tämän ilmoi­tuk­sen, valin­ta­si tal­len­ne­taan ja sivu päi­vi­te­tään. Jos sivu ei päi­vi­ty itses­tään, klik­kaa selai­me­si päi­vi­tys­nap­pia osoi­te­ri­vin vieressä.

2020

2015 – 2019

Vie­rai­li­joi­ta

Suo­men Teo­lo­gi­nen Opisto