Seu­ra­kun­ta

Kokouk­set

Tors­tai­sin klo 18 kokoon­num­me rukoi­le­maan etusi­vun ilmoi­tuk­sen mukaan. Sun­nun­tai­sin kokoon­num­me klo 16 Ilo­sa­no­man iltaan. Alus­ta saak­ka toi­min­taam­me on kuu­lu­nut ylis­tys, jos­sa kes­ki­tym­me pal­vo­maan ja ylis­tä­mään Her­raam­me Jee­sus­ta ennen kuin hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan Juma­lan Sanan ope­tus­ta. Myös rukous­pal­ve­lu ja kah­vi­het­ki ovat kuu­lu­neet alus­ta saak­ka tähän tilaisuuteen.

Koti-illat, solut ja muut tapah­tu­mat ilmoi­te­taan erik­seen, samoin kuin suu­rem­mat kokous­sar­jat ja erityistilaisuudet.