Ohjel­ma

Mar­ras­kuu

To 3.11. klo 18 Usko 1.0. “Mik­si ja miten luki­sin Raa­mat­tua?” Usko. 1.0. ‑iltoi­na käym­me läpi kris­ti­nus­kon perus­asioi­ta videoi­den ja kes­kus­te­lu­jen avulla.

Su 6.11. klo 16 Ehtoollisjuhla

To 10.11. klo 18 Usko 1.0. Hen­ki­lö­koh­tai­nen kasvu. 

Su 13.11. klo 16 Muka­na mis­sios­sa: Hei­mo Mat­ti­la ja Pir­jo Jyl­hä- Olli­la Uusheräyksestä.

To 17.11. klo 18 Usko 1.0. Usko­vien yhteys

Su 20.11. klo 13 Seu­ra­kun­nan syys­ko­kous jäse­nil­le. Sään­tö­mää­räi­set asiat.

To 24.11. klo 18 Usko 1.0. Usko­va­na arjessa

Su 27.11. klo 16 Muka­na mis­sios­sa: Timo ja Mar­ja Määt­tä ev.lut. seurakunnasta.

To 1.12. klo 18 Rukousilta

Su 4.12. klo 16 Ehtool­lis­juh­la; Jor­ma Haapakoski.

Muu­tok­set ja tar­ken­nuk­set mahdollisia.

Ilmoi­tet­tui­hin tilai­suuk­siin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta, jos ei muu­ta mainintaa.