Ohjel­ma

Mar­ras­kuun tapahtumat

  • Tors­tai­sin rukousil­lat klo 18
  • Su 8.11. klo 16 Todis­tus­ko­kous, musiik­ki Jaa­na Yrttiaho
  • Su 15.11. klo 16 vie­raa­na Sep­po Kekäläinen
  • Ti 17.11. klo 12 Vapaa­seu­ra­kun­tien yhtei­sen paas­to- ja rukous­päi­vän rukoushetki
  • Su 22.11. klo 13 Seu­ra­kun­nan syys­ko­kous jäse­nil­le. Sään­tö­mää­räi­set asiat.
  • Su 29.11. alkaen tilai­suu­det tois­tai­sek­si perut­tu koro­nan takia! Seu­raa etusi­vun ilmoi­tuk­sia jatkosta.

Lisää tie­to­ja tilai­suuk­sis­ta päi­vi­te­tään sivul­le viikottain

Tule­via vierailijoita