Ohjel­ma

Hel­mi­kuu

Ke 28.2. klo 18 Rukousil­ta, Rauni

Su 3.3. klo 15 Ehtool­lis­juh­la; Mark­ku J. Kumpula 

Maa­lis­kuu

Ke 6.3. klo 18 Rukousil­ta, Jorma

Su 10.3. klo 15 Jor­ma Haapakoski

Ke 13.3. klo 18 Rukousil­ta, Anni ja Markku

To 14.3. klo 18 Yhteis­kris­til­li­set kevät­seu­rat Puuh­ka­las­sa; Leo Meh­tä­lä, Mar­ko Sor­vis­to. Musiik­ki Mar­jo Perk­kiö (heprea­lai­sia lauluja).

Su 17.3. klo 13 (huom. kloai­ka) Seu­ra­kun­nan vuo­si­ko­kous jäsenille

Ke 20.3. klo 18 Rukousil­ta, Eero

Su 24.3. klo 15 vie­raa­na Pet­ri Mettovaara

To 28.3. klo 18 Kii­ras­tors­tain ehtool­li­nen; Eero Kos­ke­la, Jor­ma Haapakoski

Huh­ti­kuu

Ke 3.4. klo 16.30 Joh­to­ryh­män kokous

Ke 3.4. klo 18 Rukousilta

Ilmoi­tet­tui­hin tilai­suuk­siin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta, jos ei ole muu­ta mainintaa.