Kategoria: Yleinen

  • Sait­te­ko Pyhän Hengen…?

    ”Sait­te­ko Pyhän Hen­gen, kun tulit­te uskoon?” (Ap.t. 19:2). Kysy­mys saat­taa kuu­los­taa meis­tä kum­mal­li­sel­ta. Uudes­ta tes­ta­men­tis­ta käy nimit­täin monin pai­koin sel­väs­ti ilmi, että jokai­nen saa uskoon tul­les­saan myös Pyhän Hen­gen ja […]

  • Se löy­tyi – mediamissio2022

    Olem­me Yli­vies­kan vapaa­seu­ra­kun­ta­na muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa “SE LÖYTYI”-mediamissiossa 19.9. – 16.10.2022. Seu­raa ilmoit­te­luam­me, media­mis­sio­ta val­mis­te­le­via tilai­suuk­sia pide­tään jo kevään ja kesän aika­na. Lisä­tie­dot: https://​mis​sio2022​.fi

  • Ikä­vuo­sien saarna

    Eihän täs­sä näin pitä­nyt käy­dä. Minä, nuo­ri mies, kat­son pei­liin ja siel­tä kur­kis­taa joku kal­juun­tu­nut äijä. Krop­pa antaa lisään­ty­viä merk­ke­jä väis­tä­mät­tö­mäs­tä rap­pios­ta. Kun­toi­lu­kin on vaan vii­vy­tys­tais­te­lua. Lisään­ty­vät rutut naa­mas­sa ker­to­vat […]