Avainsana: Tämä sukupolvi ei katoa

  • Jee­suk­sen monet tulemukset

    Ope­tus­lap­set kysyi­vät Jee­suk­sel­ta Öljy­mäel­lä kol­me tär­ke­ää kysy­mys­tä: ”Mil­loin se [Jerusa­le­min temp­pe­lin tuho] tapah­tuu, ja mikä on sinun tule­mi­se­si ja tämän aika­kau­den päät­ty­mi­sen merk­ki?” (Matt. 24:3). Jee­sus vas­taa näi­hin kysy­myk­siin luvuis­sa 24 […]