Mik­si Jeesus?

Jee­sus vas­ta­si: ‘Minä olen tie, totuus ja elä­mä. Ei kukaan pää­se Isän luo muu­ten kuin minun kaut­ta­ni.’ ” Joh. 14:6

Tai­vaal­li­sen Isän luo on ole­mas­sa vain yksi tie. Hänen nimen­sä on Jeesus. 

Mik­si seurakunta?

…täl­le kal­liol­le minä raken­nan seu­ra­kun­ta­ni ja tuo­ne­lan por­tit eivät sitä voi­ta.” Matt. 16:18

Pai­kal­lis­seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen oma ilmen­ty­mä tääl­lä maan pääl­lä. Jos etsit Juma­laa, sinä voit löy­tää Hänet oman seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­tä. Jos olet jo löy­tä­nyt Hänet, niin Juma­lan tah­to on, että löy­dät teh­tä­vä­si ja paik­ka­si myös seurakunnassa.