Tun­ne­ter­ve hen­gel­li­syys ‑kurs­si

Tun­ne-elä­mäl­tään epä­kyp­sä ei voi olla hen­gel­li­ses­ti kyp­sä (Peter Scazze­ro). Tun­ne­ter­ve hen­gel­li­syys ‑kurs­sil­la opit hidas­ta­maan elä­mää­si kehit­tääk­se­si omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta suh­det­ta­si Jee­suk­seen.

Kurs­si koos­tuu yhdek­säs­tä kah­den tun­nin kokoon­tu­mi­ses­ta, kak­si ensim­mäis­tä peräk­käi­si­nä tors­tai­na ja sit­ten joka toi­nen viik­ko, sekä lyhyis­tä koti­teh­tä­vis­tä. Kurs­si on ilmai­nen, mut­ta kurs­siin sisäl­tyy pari ostet­ta­vaa kir­jaa. Pää­tök­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta voit teh­dä kah­den ensim­mäi­sen kokoon­tu­mis­ker­ran jäl­keen.

Kurs­si alkaa to 29.8.2019 klo 18 Yli­vies­kan vapaa­seu­ra­kun­nas­sa, Rau­ta­tie­ka­tu 4, 84100 Yli­vies­ka.

Huom! Kurs­sin osan­ot­to täl­tä syk­syl­tä on sul­keu­tu­nut eli kes­ken ei voi enää hypä­tä liik­ku­vaan junaan.

Lisä­tie­dot: Mark­ku J. Kum­pu­la; 0400–948 946 tai mj.kumpula(ät)kotinet.com

Kurs­sin aika­tau­lu ja sisäl­tö:

  • Aloi­tus ja joh­dan­to 29.8.
  • Epä­ter­veel­li­sen hen­gel­li­syy­den ongel­ma 5.9.
  • Tun­ne itse­si tun­teak­se­si Juma­la 19.9.
  • Mene taak­se­päin pääs­täk­se­si eteen­päin 3.10.
  • Mat­ka muu­rin läpi 17.10.
  • Laa­jen­na sie­lua­si surun ja mene­tyk­sen kaut­ta 31.10.
  • Tutus­tu het­ki­pal­ve­lus­ten ja sapa­tin ryt­mei­hin 14.11.
  • Kas­va tun­ne­ta­sol­ta ter­veek­si aikui­sek­si 28.11.
  • Kehi­tä itsel­le­si “elä­män sään­tö” 12.12.
Tun­ne­ter­ve hen­gel­li­syys

Mik­si Jee­sus?

Jee­sus vas­ta­si: ‘Minä olen tie, totuus ja elä­mä. Ei kukaan pää­se Isän luo muu­ten kuin minun kaut­ta­ni.’ ” Joh. 14:6

Tai­vaal­li­sen Isän luo on ole­mas­sa vain yksi tie. Hänen nimen­sä on Jee­sus.

Mik­si seu­ra­kun­ta?

…täl­le kal­liol­le minä raken­nan seu­ra­kun­ta­ni ja tuo­ne­lan por­tit eivät sitä voi­ta.” Matt. 16:18

Pai­kal­lis­seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen oma ilmen­ty­mä tääl­lä maan pääl­lä. Jos etsit Juma­laa, sinä voit löy­tää Hänet oman seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­tä. Jos olet jo löy­tä­nyt Hänet, niin Juma­lan tah­to on, että löy­dät teh­tä­vä­si ja paik­ka­si myös seu­ra­kun­nas­sa.